REGULAMIN GABINETU DIETETYCZNEGO “DIETETYKA PERSONALNA MONIKA CZARNOTA”

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin Usług, dalej zwany Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Dietetycznych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w siedzibie Gabinetu Dietetycznego, oferowanych przez Monikę Czarnotę prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod firmą „Dietetyka Personalna – Monika Czarnota” NIP: 8133283515, REGON: 386774260.

2. Dane do kontaktu są następujące:

a. adres do doręczeń: Dietetyka Personalna – Monika Czarnota”, ul. Henryka Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź;

b. adres e-mail: monika@monikaczarnota.pl lub biuro@monikaczarnota.pl

c. adres internetowy: monikaczarnota.pl

d. bezpośredni numer telefonu: +48 574 346 108

3. Warunkiem korzystania z Usług Dietetycznych jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja.

4. Regulamin jest dostępny na Stronie Internetowej oraz w siedzibie Gabinetu Dietetycznego.

5. Usługi Dietetyczne są świadczone wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 rok życia.

6. Usługi Dietetyczne nie są świadczone na rzecz osób:

  • Cierpiących na zaawansowaną cukrzycę (orzeczoną przez lekarza)
  • Cierpiących na choroby związane z nerkami
  • Pacjentów onkologicznych (aktualnie chorych)
  • Cierpiących na anoreksję lub bulimię, albo inne zaburzenia żywienia
  • Cierpiących na zaburzenia psychiczne (typu: Psychoza maniakalno-depresyjna, schizofrenia, depresja w stanie zaawansowanym gdzie leki psychotropowe nie przynoszą zadowalającej poprawy)
  • Cierpiących na zdiagnozowane przez lekarza: Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG, colitis ulcerosa), Choroba Leśniowskiego-Crohna
  • Uzależnionych od alkoholu lub narkotyków
  • Osób, które zdecydują się wykluczyć większość grup produktowych np: mięsa i warzywa strączkowe oraz jajka, wiele warzyw. W moim gabinecie przygotowuję zdrowe, dobrze zoptymalizowane diety, nie tworzę planów radykalnych i eliminacyjnych.
  • Nie podejmuję się współpracy: z kobietami w ciąży, z kobietami, które karmią piersią
  • Nie podejmuję się współpracy z osobami, które chcą przytyć

7. Usługi Dietetyczne świadczone są odpłatnie. Wysokość Opłat określa Cennik dostępny na stronie internetowej. Opłata aktywacyjna (czyli opłata za ułożenie programu redukcji wagi) oraz opłaty za kolejne spotkania są bezzwrotne.

8. Usługi Dietetyczne świadczone na rzecz Klientów :

a. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej;

b. nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej a także nie mogą zastępować Klientowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej;

c. nie mogą być podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Klienta leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.

9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że:

a. skuteczność Usług Dietetycznych uzależniona jest od przestrzegania zasad i wytycznych udzielonych przez Dietetyka;

b. z uwagi na złożoność i wielość czynników mających wpływ na efekt końcowy (w tym uwarunkowań osobistych, postawy Klienta, możliwości organizmu), Usługi Dietetyczne nie dają gwarancji odniesienia oczekiwanego skutku;

c. Usługi Dietetyczne zawierają indywidualną interpretację danego stanu Klienta, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Dietetyka oraz na przeświadczeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek wiadomości oraz oświadczył wyłącznie prawdę;

d. niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

10. Dietetyk ani Gabinet Dietetyczny nie ponoszą odpowiedzialności za:

a. nieosiągnięcie oczekiwanego przez Klienta rezultatu jak również odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez Dietetyka;

b. podanie przez Klienta nieprawdziwych danych, przedłożenie nieprawdziwych badań lekarskich potrzebnych do świadczenia Usługi Dietetycznej (w szczególności ustalenia Planu Żywieniowego), oraz nie realizowania przez Klienta Planu Żywieniowego, a także nie realizowania przez Klienta zaleceń Dietetyka związanych z Planem Żywieniowym;

c. błędną Konsultację udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez Klienta nierzetelnych informacji.

11. Dietetyk odmawia Klientowi świadczenia Usługi Dietetycznej w przypadku, kiedy:

a. zachodzi przypuszczenie, że Klient jest nieletni,

b. zachowanie Klienta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub zachowanie Klienta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste Dietetyka;

c. wykonanie Usługi Dietetycznej naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;

d. wykonanie Usługi Dietetycznej może zagrażać zdrowiu lub życiu Klienta.

12. Ochrona danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w POLITYCE PRYWATNOŚCI (dostępna na stronie internetowej).

13.W trakcie korzystania z Usług Dietetycznych zbierane są dane informatyczne na zasadach określonych w POLITYCE COOKIES.

§ 2 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN SPOTKAŃ W GABINECIE


1. Podczas programu możesz JEDEN raz odwołać (przełożyć) spotkanie BEZPŁATNIE.

2. Każde kolejne odwołanie (przełożenie) daty spotkania jest PŁATNE, jeśli wydarzy się później niż na 72 GODZINY przed planowanym spotkaniem.

3. Jesteś chora/chory? Przełóż spotkanie na tryb online
Każde spotkanie może mieć formułę stacjonarną lub online.
Możesz zmienić formułę z zaplanowanego spotkania stacjonarnego na spotkanie online w każdej chwili, nawet 10 minut przed spotkaniem. Korzystaj z tego rozwiązania zawsze wtedy kiedy nie czujesz się zdrowy (proszę nie pojawiaj się chory na konsultacjach to często kosztuje zdrowie moich dzieci) lub coś uniemożliwia Ci dotarcie do mnie na miejsce. 

3.1.

Możliwe komunikatory: ZOOM, FaceTime, What’s up LUB po prostu rozmowa telefoniczna. Po spotkaniu wysyłam Ci na maila wszystkie ustalenia, nową wersję programu redukcji, dzięki czemu bez problemu zrealizujesz kolejny etap programu. 

4. Proszę o punktualne przybycie na spotkanie (przypominamy o bezpłatnym parkingu na terenie obiektu ZENIT. Możesz parkować na wszystkich miejscach oznaczonych „miejsce dla klienta”)

5. Spotkanie trwa 45 minut (spotkanie indywidualne) lub 55 minut (spotkanie dla par). 

6. W Gabinecie możesz liczyć na pełną dyskrecję oraz akceptację. Nigdy Cię nie ocenię. W pełni akceptujemy to jak wyglądasz. Zachęcam do tego, aby analizę składu ciała wykonywać w bieliźnie, nie w ubraniu, to da nam bardziej rzetelny wynik. Ale jeśli nie jesteś na to gotowa/gotowy nie ma problemu. 

7.Twoje zdjęcia, problemy oraz tajemnice, które nam powierzasz nigdy nie ujrzą światła dziennego bez Twojej zgody.

8. Nie jestem lekarzem. Proponowane przeze mnie schematy żywieniowe oraz jadłospisy nie stanowią porady medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub specjalistą.


9.
Rozliczamy się po ukończeniu każdego kolejnego spotkania.

Opłaty wyglądają w następujący sposób:
a.
Spotkanie organizacyjne: 400 zł
b. Aktywacja programu redukcji wagi:
600 zł + 400 zł za spotkanie na którym ten program redukcji wagi przekazuję.
c. Każde kolejne spotkanie monitorujące postępy:
400 zł spotkanie indywidualne lub 500 zł spotkanie dla par

9.1.
Koszt 600 zł jest jednorazowy. Nigdy więcej nie zapłacisz za kolejne wersje programu redukcji wagi, nawet jeśli kompletnie go zmienimy w trakcie programu. 

9.2. 
Czas trwania programu: maksymalnie 2 lata, po upływie tego czasu konieczne będzie poniesienie kolejnej opłaty aktywującej program redukcji wagi. 

9.3.
Jeśli przerwiesz program, ale po kilku miesiącach zapragniesz na niego wrócić niestety konieczne będzie poniesienie kolejnej opłaty aktywującej program redukcji wagi, chyba, że decyzję o przerwaniu programu podejmiemy wspólnie i ustalimy inne zasady

9.4.
Opłata aktywacyjna (czyli opłata za ułożenie programu redukcji wagi) oraz opłaty za kolejne spotkania są bezzwrotne.

9.5
Istnieje możliwość płatności z góry za usługi w moim gabinecie. Wówczas możemy zaproponować Ci dużo atrakcyjniejszą ofertę cenową. Proszę zapytaj nas o szczegóły:
biuro@monikaczarnota.pl

10. 

Możliwe formy płatności:

Gotówka oraz BLIK (przelew na numer telefonu: 604 900 155) lub przelew na numer rachunku bankowego: 79 1050 1038 1000 0097 3252 2058 którego właścicielem jest Firma Monika Czarnota Dietetyka Personalna

Uwaga: w Gabinecie NIE można płacić kartą płatniczą

11. 

Pomiędzy spotkaniami możesz liczyć na Nasze wsparcie. Bardzo cieszą mnie wiadomości od Ciebie, proszę nigdy nie myśl, że mi przeszkadzasz. Zależy mi na tym, żeby poszło Ci jak najlepiej. Jeśli potrzebujesz proszę odezwij się do mnie. Mogą to być wiadomości z pytaniami dotyczącymi programu lub np. informacja, że przechodzisz przez kryzys i potrzebujesz wsparcia. Jestem od tego, aby wspólnie celebrować Twoje sukcesu, ale również wspierać Cię w porażkach i chwilach słabości. 

Możliwe formy kontaktu: 

E-MAIL:
monika@monikaczarnota.pl
biuro@monikaczarnota.pl

TELEFONY I WIADOMOŚCI SMS:
Asystentka Gabinetu: 574 346 108
(wszystkie sprawy organizacyjne np. zmiana terminu spotkania). 

12. 

Godziny pracy gabinetu (weź pod uwagę jeśli np.: możesz spotykać się tylko wieczorami, może okazać się, że trudno będzie nam się spotkać):

poniedziałek: 8:30 – 15:00
wtorek: nie przyjmuję w gabinecie
środa: 8:30 – 15:00
czwartek: 10:30 – 19:00 
piątek: 8:30 – 15:00
sobota: nie przyjmuję w gabinecie

13. 

Zastrzegam sobie możliwość rozwiązania Naszej współpracy jeśli:

A). Często zdarza Ci się przekładać datę Naszego spotkania niestety będę musiała przerwać Naszą współpracę. Przede wszystkim to zaburza strukturę Naszego Programu, co przekłada się na spadek jego skuteczności.
Innymi słowy – spotykanie się “od czasu do czasu” jest po prostu bez sensu 🙂
Jeśli 5 razy zmienisz termin Naszego spotkania Nasza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, niestety nie będzie też możliwości dalszej współpracy w przyszłości. 

B). Nie realizujesz uzgodnień z Naszych spotkań. Pragnę lojalnie uprzedzić – pełne rezultaty programu redukcji wagi są możliwe tylko w sytuacji kiedy zrealizujesz jego pełen, kompletny program rzetelnie i konsekwentnie.  C). Jeśli czuję, że nie jesteście ze mną szczerzy. Pamiętajcie proszę, że w wynikach badania składu ciała dokładnie widać, czy trzymaliście się diety, czy też nie. Jeśli powiecie mi prawdę, będę mogła Wam pomóc. Jeśli nie jesteście gotowi na prawdę Nasza współpraca z góry skazana jest na niepowodzenie.